Genderová nevyváženost v ceně obrazů

Nehodlám se zde pouštět do celkové analýzy gendrové nevyváženosti v ceně obrazů, nicméně je zde jistý genderový trend, které popsat lze. Národní galerie v Londýně zaplatila 4,8 mil. dolarů za obraz ze 17. století. A tato vysoká cena je dána právě tím, že autorkou obrazu byla právě žena.
Současný kurátorský trend spočívá v rehabilitaci takových jmen, které bývaly na okraji výtvarného zájmu především proto, že se jednalo o ženy, nebo malíře afroamerického původu.

Jednou rehabilitovaných malířek je Artemisa Gentileschi. Ta žila v 17. století a byla to italská barokní malířka. V roce 2016 proběhly dvě velké samostatné výstavy, jedna v Římě a druhá v Miláněm, které byly věnované pouze této malířce.

To, proč jsou její obrazy dnes tak ceněné, nezpůsobuje ani tak jejich výtvarná kvalita (ačkoliv velmi dobrá), ale především Artemisiin drsný osobní život. Když bylo Artemisi 17, byla znásilněna a viník nebyl nikdy řádně potrestán.

Je tak třeba číst její obrazy autobiograficky. Jde především o její autoportrét, ze kterého je patrné, dle kurátorů, jaká byla ve své době hrdinka.
Popularita výstav, které jsou zasvěcené ženám – malířkám s těžkým životním příběhem, jako byla například Artemisia, Frida Kahlo či Georgia O´Keeffe je dána současnou kulturou. Ta celebruje vše utlačované, vše co stálo na okraji společnosti, vše, co podléhalo diskriminaci.

Národní galerie v Londýně zaznamenala pokles návštěvnosti v minulém roce o 17%, a tak se přizpůsobila současné poptávce citlivého diváka, který touží po rehabilitaci utlačovaných výtvarníků. A právě citlivost, či chceme-li přecitlivělost diváka, je to, co dnes určuje trh s obrazy starých mistrů. Historici tvrdí, že bylo 19. století ve výtvarném umění silně ovlivněno „mužským pohledem“, a proto v současné době poptávka po výtvarném umění 19. století, které je genderově zaměřené na mužský pohled, silně klesá.

LJ

zdroj: https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/art-auctions-male-gaze-national-gallery-artemisia-gentileschi-me-too-a8469716.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *