Potřebuje ještě někdo umělce?

První portrét, který vytvořil algoritmus, tedy umělá inteligence, se bude tento měsíc dražit v aukční síni Christie´s. Odhad prodeje činí 10 000 dolarů. Obraz tak vzbuzuje zcela novou debatu kolem autorství.

Obraz má název Edmond Belamy. Jedná se o jakýsi zamlžený portrét, na němž je zobrazen vážený muž, možná Francouz, z nijak neurčitého historického období. A podpis na obraze? Je „min G max D x [log (D(x))] + z [log(1 – D (G(z)))“. Obraz totiž vytvořil algoritmus. Jestliže je dílo považováno za svým způsobem lidské, ale stvořeno zařízením umělé inteligence, jak se to pak má s autorstvím? Autorství a copyright chrání zákon. Ale v případě, kdy dílo vytvoří zařízení umělé inteligence, by pak autorem pravděpodobně byl ten, kdo stvořil software. Nicméně v tomto případě je velký rozdíl, mezi softwarem a algoritmem. Software někdo složil, ale algoritmus tvoří sám. A portrét Edmonda Belamyho vytvořil algoritmus. A na to jaksi ještě opravdu žádný autorský zákon nepamatoval. 

Algoritmus nikdy nevyprodukuje stejný obraz dvakrát, a tak je každý obraz, který vytvoří algoritmus,  jedinečný. Proto se sdružení Obvious, které stojí za celou kauzou, rozhodlo autorsky chránit alespoň konečné dílo a všechny další, které algoritmus vytvoří. To částečně ještě chránit lze. Ale samotný algoritmus zatím patentovat lze jen stěží.

Trh s uměleckými díly, které byly stvořené umělou inteligencí, je sice v plenkách, ale lze předpokládat, že se velmi rychle rozroste. V současné době je rozhodnutí otázky autorství v lidských rukou. Ale na jak dlouho?

 

LJ

zdroj: https://www.theartnewspaper.com/analysis/rise-in-works-made-by-artificial-intelligence-raises-real-questions

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *